Tag Archives: Zwolle

Werknemer ontslaan met hulp mediator

      Comments Off on Werknemer ontslaan met hulp mediator
mediator

Als de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer verstoord is dan kan er een ontslagprocedure gestart worden. Dit is vaak een langdurig en kostbaar traject bij de kantonrechter en de uitkomst is onvoorspelbaar. In plaats daarvan kunnen beide partijen ook kiezen voor het inzetten van een mediator.

Werknemer ontslaan?

mediatorEen werknemer ontslaan met hulp van een mediator betekent dat er in overleg een voor beide partijen acceptabele oplossing gevonden wordt. Een mediator is een onafhankelijke partij die door zowel werkgever als werknemer geaccepteerd wordt als gespreksleider.

Een mediator zorgt ervoor dat het geschil besproken wordt, maar vooral dat er naar een oplossing toegewerkt wordt. Doordat zowel werknemer als werkgever de kans krijgt hun verhaal te doen tegenover de andere partij, is de angel er uit en is de weg open om naar een bevredigende uitkomst toe te werken. Meer hierover lees je op: https://mediatorkaart.nl/mediator-zwolle/

Doordat alle partijen een mediationovereenkomst hebben getekend is het duidelijk dat alles wat besproken wordt in dit traject vertrouwelijk is. Mocht de mediation uiteindelijk toch niet lukken of één van beide partijen komt de afspraken niet na, dan hoeft de andere partij iet te vrezen dat het besprokene tegen hem gebruikt kan worden in bijvoorbeeld een rechtszaak.

Daarnaast is mediation op vrijwillige basis. Dit betekent dus ook dat hier direct mee gestopt kan worden als een partij het gevoel heeft dat hij of zij benadeeld wordt of zich niet gehoord voelt.

Een werknemer ontslaan met behulp van een mediator in Bergen op Zoom kan dus een snelle en minder kostbare oplossing zijn dan een kantonrechterprocedure te starten. Maar dit traject werkt alleen goed als zowel werkgever als werknemer naar een oplossing toe willen werken.